ñ BROKKIE INLIGTING


Suksesvolle vestiging van weiding is nie altyd so voor-die-hand-liggend as wat 'n mens graag sal wil hê nie. Daar is 'n paar algemene redes wat tot mislukkings kan bydra, wat kortliks soos volg saamgevat kan word:

VESTIGING VAN WEIDINGSGEWASSE​

Suksesvolle vestiging van weiding is nie altyd so voor-die-hand-liggend as wat 'n mens graag sal wil hê nie. Daar is 'n paar algemene redes wat tot mislukkings kan bydra, wat kortliks soos volg saamgevat kan word:

  • Los saadbed.  Indien die grond te los is, het dit gewoonlik groot vogverlies tot gevolg. Kompaksie net na vestiging met 'n roller of drukwiel is belangrik om die saadbed ferm te kry en die saad in nou kontak met die grond te bring.
  • Grondvog. Die ondergrond behoort tydens vestiging voldoende vog te bevat om goeie kiemplantontwikkeling te verseker. Moenie net plant sodra dit warm word nie - wag vir die reën en plant op ‘n goed voorbereide, onkruidvrye saadbed.
  • Onkruid:  Jong grasplante is meestal gevoelig vir kompetisie. Onkruidbeheer is dus noodsaaklik om vestiging te verseker. Gereelde dis of skoffel help, maar onthou dit maak die grond los, wat weer ontkieming benadeel. Onthou dus om te rol voor en na plant.
  • Vestigingstyd.  Tropiese (somer) en gematigde (winter) gewasse het elk hulle eie vestigingstyd. Plant somergewasse Oktober-Desember of meerjariges kan ook in Februarie geplant word, mits voldoende reën voorkom. Wintergewasse kan Februarie tot April (warm dele) geplant word. Plant op droëland, in ‘n tydperk wanneer reënval normaalweg in die gebied voorkom.
  • Swak saad.  Daar bestaan vir die meeste  grassaad 'n minimum vereiste  ten opsigte van  suiwerheid  en kieming. Koop by 'n erkende handelaar om kwaliteit te verseker en dring aan op 'n bewys van kwaliteit.
  • Ongeduld van die boer. Menige goeie vestigings is al te vroeg uitgeploeg weens ongeduld.

  News List

© 2019 Grass SA | All Rights Reserved | Powered by V4 Creative (Pty) Ltd